Behöver ditt företag erfarna experter?

Är svårigheten med rekrytering och bristen på proffs ett hinder för tillväxten i ditt företag?

Vi hjälper dig att hitta högutbildade personer för ditt företag och underlättar ditt arbete! Du kan få tag på högutbildade experter och erfarna proffs via Korko-tjänsterna.

Våra avgiftsfria tjänster för ditt företag:

Hitta en expert: Vi hjälper till med att hitta högutbildad arbetskraft med erfarenhet enligt ditt företags behov. Du får också stöd för att identifiera behovet av experter.

Stöd för rekrytering: Vi berättar om olika möjligheter när du ska anställa en ny expert och vill dra nytta av offentliga stöd.

Korko – högutbildad arbetskraft för företag är städerna Esbos, Helsingfors och Vandas gemensamma utvecklingsprojekt. Vi strävar efter att föra samman högutbildad arbetskraft och behovet av experter i företag.

Pekka Kalenius, myynti ja markkinointi, palveluliiketoiminta + 358 43 827 1137
pekka.kalenius@espoo.fi 

Jouni Kivelä, palvelumuotoilu + 358 43 827 1140
jouni.kivela@espoo.fi 

Lauri Movall, digitalisaatio + 358 43 827 1138
lauri.movall@espoo.fi