Möts ditt kunnande och kompetensbehoven i det förändrade arbetslivet? Vi hjälper proffs och företag att mötas. Ta projektet Korko till hjälp.

Att arbetskraft och arbetsgivare möts är nyckeln till dagens arbetsliv och sysselsättning. Vi erbjuder tjänster som stöder dessa möten åt 35 år fyllda högutbildade arbetssökande i Esbo, Helsingfors och Vanda och företag som rekryterar.

Du kommer med via våra tjänster:

Vår kompetensutredning är en avgiftsfri tjänst som inkluderar individuell sparring för att identifiera din kompetens.

I våra stödgrupper får du stöd för att identifiera förändringar i arbetslivet, hitta nya synvinklar, inrikta din kompetens och föra fram den. Målet är att du sysselsätts.

I proffspoolen är du med i en grupp högutbildade experter bland vilka våra företagskoordinatorer hittar kompetent personal som motsvarar företagens behov. Sannolikheten att du sysselsätts växer.

Korko – högutbildad arbetskraft för företag är städerna Esbos, Helsingfors och Vandas gemensamma utvecklingsprojekt. Vi strävar efter att föra samman högutbildad arbetskraft och behovet av experter i företag. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) samt Esbo, Helsingfors och Vanda stad. Det administreras av Esbo stad.

Kom med för att finna nya synvinklar och sätt att utnyttja din kompetens. Låt oss lyckas tillsammans!

Kontakta oss för närmare upplysningar: