Styrgruppen och intressentgrupperna

Styrgruppen för projektet Korko:

 • Pj Tuula Antola, näringsdirektör, Esbo stad, stadsutvecklingsenheten
 • Said Aden, chef för sysselsättnngsärenden, Esbo stad, stadsutvecklingsenheten
 • Heidi Nihtilä, chef för sysselsättningstjänster, Esbo stad, sysselsättningstjänster
 • Ilkka Haahtela, chef för immigrations- och sysselsättningstjänster, Helsingfors stad, sysselsättningstjänster och näringslivstjänster  
 • Heli Okkonen, Vanda stad, sysselsättningsservicen
 • Kimmo Viljamaa, näringschef, Vanda stad, näringsservicen
 • Auli Vuorela, ESF-koordinator, NTM-centralen i Tavastland 
 • Minna Helenius, servicedirektör för arbetsförmedlings- och företagstjänster, Nylands arbets- och näringsbyrå
 • Kari Leino, produktchef, Business Finland
 • Markku Lahtinen, Project Director, Helsingin kauppakamari
 • Anja Uljas, utvecklingsdirektör, Finlands ekonomer
 • Sari Taukojärvi, enhetschef, TEK
 • Valpuri Aalto, Helsingfors företagare
 • Päivi Repo puheenjohtaja (Paveco Oy)/Espoon yrittäjät
  • i reserv vice ordförande Markku Sahi (MarkBrook Oy)
 • Sari Olsio, kunddirektör, FöretagsEsbo
 • Sari Söderlund,  företagsrådgivare, FöretagsVanda  
 • Timo Helenius, företagsrådgivare, NewCo Helsinki 

Projektet Korko – högutbildad arbetskraft för företag utvecklar lösningar för högutbildade experter vars arbetslöshet dragit ut på tiden. Inom projektet samarbetar man intensivt med företag och ger stöd för utvecklings- och rekryteringsbehov hos företag. I projektet utvecklar man ett nytt slags koncept som betjänar högutbildade arbetssökande och som kan utnyttjas även nationellt. Identifiering av arbetslivets behov och utvecklingstrender har en nyckelroll i utvecklingsarbetet.

Vi samarbetar aktivt med aktörer som utvecklar näringslivet och arbetslivet. Dina synpunkter är ytterst viktiga för att vårt utvecklingsarbete ska lyckas.

Projektchef Merja Kyllönen, tfn 043 8257992, merja.kyllonen@espoo.fi

Projektägare Heidi Nihtilä, tfn 043 8257356, heidi.nihtila@espoo.fi