Allt fler väljer lättföretagande och livsstilsentreprenörskap

I framtiden kommer allt fler av oss att sysselsätta oss själva genom att sälja vårt eget arbete. I stället för att arbeta för en och samma arbetsgivare, kommer vi att betjäna flera företag. Du kan sälja ditt kunnande på många olika sätt.

Du kan sysselsätta dig själv till exempel på följande sätt: 

- Sälj ditt kunnande via ett faktureringsandelslag. Till exempel via Eezy, Ukko, Finjob ... De är andelslag med ett generellt verksamhetsområde, som vem som helst kan ansluta sig till, och som sköter faktureringen och de så kallade arbetsgivarförpliktelserna åt dig. Säljjobbet och servicen sköter du själv. Det här alternativet kallas ofta också lättföretagande.

- Anslut dig till ett arbetsandelslag. Ett arbetsandelslag är ett samföretag. Med andra ord är det en arbetsplats och en arbetsorganisation, i vilken du själv är en av delägarna. Ett typiskt andelslag grundas av experter inom ett visst område. Några exempel på andelslag är Acamedia, Bionautti, Kulttuurimakasiini…

- Ta jobb via ett bemanningsföretag (eWork, Barona, Opteam…). Rent praktiskt är detta alternativ ett företag som säljer/förmedlar experter till tidsbestämda kunduppdrag. För detta tar företaget ut en provision. Du kan sälja ditt kunnande på detta sätt också om du har ett eget företag.

- Starta ett aktiebolag eller en firma. Du äger företaget och sköter själv försäljningen, servicen, faktureringen och myndighetsförpliktelser. Men du betalar inte någon provision till någon annan. Eventuellt kan du dessutom få hjälp till exempel i form av startbidrag.

- Bli delägare i ett nytt aktiebolag (co-founder). Du hittar startuppföretag i nyföretagscentren samt i företagskuvöserna och hos företagsacceleratorerna i huvudstadsregionen. Lokaler och företagskuvöser erbjuds förutom av städer och investeringsbolag, också av stora företag. Detta gör till exempel GE i sin Health Innovation Village i Vallgård och Microsoft Flux på Högbergsgatan.

- Bli franchisetagare. Någon annan har tänkt ut en affärsidé och ett koncept. Du tecknar ett franchiseavtal och sätter upp ditt eget företag med konceptets och kedjans stöd.

- Köp ett befintligt bolag. Antingen på egen hand eller med ett team. Som hjälp behöver du en finansiär/borgensman, vilka kan vara till exempel Finnvera och någon bank.

I och med digitaliseringen är jobben inom många branscher inte längre platsbundna, utan finländska livsstilsföretagare finns också redan under rätt många palmer på sandstränderna i fjärran länder. Olika former av företagande är ett alternativ som helt klart är värt en titt. Vilket kunnande skulle just du kunna paketera i ett säljbart format?