Bakgrund och finansiärer

Korko – högutbildad arbetskraft för företag är städerna Esbos, Helsingfors och Vandas gemensamma utvecklingsprojekt. Vi utvecklar för huvudstadsregionens behov ett koncept som möjliggör möten mellan högutbildade experter och näringslivet. Vi samarbetar intensivt med företag och aktörer i näringslivet och arbetslivet. I vår verksamhet är du också med om att förnya och utveckla ett livskraftigt, fungerande arbetsliv för det 100-åriga Finland.

Projektet Korko genomförs 2.1.2017–31.12.2019. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) samt Esbo, Helsingfors och Vanda stad. Projektet administreras av Esbo stad.