Korko for samman högutbildade experter och företag som söker arbetstagare

Projektet Korko – högutbildad arbetskraft för företag utvecklar ett nytt koncept som möjliggör möten mellan högutbildade experter och näringslivet. Målet är att föra samman högutbildade experter och behovet av högutbildad arbetskraft i företag. Projektet utvecklar och genomför pilotförsök med nya sysselsättningstjänster för företag och arbetssökande i huvudstadsregionen. Välkommen med att pröva och utveckla Korko-tjänsterna med oss.

Korko projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) samt Esbo, Helsingfors och Vanda stad.