Korko-työllistyneitä jo yli 130

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.5.2018 klo 14.44

Korko-hankkeen kautta työllistyy

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Korko-hanke on juurruttanut toimintatapojaan ja kasvattanut verkostojaan yritysmaailmassa, minkä tuloksena on työllistynyt jo yli 130 KorkoOsaajaa. Tämä on noin 22 % hankkeen piirissä olevista asiakkaista.

Espoon, Helsingin tai Vantaan välillä ei juurikaan ole kaupunkikohtaisia eroja, vaan työllistyminen on ollut tasaista kaupunkien välillä. Työllistyneiden keski-ikä on ollut 48 vuotta.

Vertaismentorointi antaa potkua työnhakuun

Vertaismentorointiryhmään osallistuminen on todettu toimivaksi konseptiksi. Ryhmä antaa työkaluja itsensä uudelleen arviointiin ja etenkin siihen, millaisia ongelmia omassa työnhaussa on mahdollisesti ollut. Pitkän työ- tai tutkijanuran jälkeen ajatukset omasta osaamisesta urautuvat helposti näkemään vain pienen siivun potentiaalistaan. Moni mentorointiryhmään osallistuja on yllättynyt uudenlaisesta omakuvastaan, jonka esille tuomisessa muilla ryhmäläisillä on usein suuri rooli.

Verkostoituminen on tätä päivää ja sitä kautta löytyy yhä useampi työpaikka. Vertaismentorointiryhmä antaa hyvän pohjan verkostoitumiselle, kun ryhmässä kohtaa usean eri alan asiantuntijoita. Ryhmätoimintaan osallistuminen toimii monelle myös työnhakua aktivoivana elementtinä. Verme-ryhmien rinnalle on perustettu lisäksi erilaisia teemaryhmiä, kuten Myyntipäälliköt- ja Yrittäjyysteemaryhmät. Teemaryhmissä käydään läpi kunkin alan vaatimuksia tämän päivän kärkiosaamisessa.

Työnhakukanavat ovat jatkuvassa muutoksessa ja yhä useammin työpaikka löytyy sosiaalisen median kautta. Vastatakseen tämän päivän työnhakuhaasteisiin täytyy työnhakijan tiedostaa sosiaalisen median kentällä tapahtuvia muutoksia ja vaatimuksia. Korko-hanke on järjestänyt yhteistyössä Edupolin kanssa asiakkailleen päivän mittaisia lyhytkursseja henkilöbrändäyksestä, video-CV:n tekemisestä sekä LinkedIn-profiilin työstämisestä ja tällä tavoin edistänyt asiakkaittensa työllistymisen mahdollisuuksia.

Korko-työllistyneiden määrä on nousussa.