Korko-palvelut aktiivimallin piirin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.3.2019 klo 15.45

Korko-hanke aktiivimallin piiriin.

Työttömyysturvalain asetus 1313/2018 astuu voimaan 1.4.2019. Tämän jälkeen myös kaupunkien järjestämä työllistymistä tukeva toiminta täyttää aktiivisuutta koskevan edellytyksen, kun toiminta

  • kestää vähintään 5 päivää 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksolla ja

  • aktiivisuutesi 65 päivän seurantajakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen. Tätä aikaisemmat osallistumiset Korko-aktiviteetteihin eivät kerrytä aktiivisuusehtoa.

Muutos tulee siis voimaan vaiheittain eri henkilöillä. Lähetämme seurantajakson aikana Korko-hankkeen tilaisuuksiin osallistuneille osallistumistodistuksia pyynnöstä. Hankkeen tämänhetkisistä palveluista aktiivisuutta täyttävää toimintaa on osallistuminen vertaismentorointi- ja teemaryhmiin, some-valmennuksiin ja Mazhr -valmennukseen.

Lisätietoja STM:n sivulta: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyottomalle-lisaa-mahdollisuuksia-tayttaa-aktiivimallin-vaatimukset

TE-palveluiden sivulta: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/aktiivimalli/index.html