Korko yhdistää korkeakoulutettuja osaajia sekä työntekijöitä etsiviä yrityksiä

Korko on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tarjoaa yli 35-vuotiaille korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille työllistymistä tukevaa valmennusta ja rekrytointia edistäviä palveluita.

Vertaisryhmässä paneudutaan oman osaamisen tunnistamiseen ja esittämiseen erilaisissa työnhakuun liittyvissä tilanteissa. Osaamiskartoitus ja yksilövalmennus auttavat selkeyttämään omia vahvuuksia urasuunnittelun näkökulmasta. Koron yrityskoordinaattorit järjestävät osallistujille mahdollisuuksia esitellä osaamistaan yhteistyöyrityksiin